Giáo lý căn bản (sách học sinh)
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.432 - Giáo dục trẻ em
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002174
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 140
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015981
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 140
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: TÔI TIN KÍNH CHÚA GIÊSU KITÔ CON MỘT THIÊN CHÚA 9
Bài 1: Thiên Chúa ban Con của Ngài cho trần gian 11
Bài 2: Con Thiên Chúa xuống thế làm người 14
Bài 3: Chúa Giêsu trong gia đình Nazareth 18
Bài 4: Luyện tốt tính: Góp phần đem hạnh phúc cho gia đình mình 22
Bài 5: Chúa Giêsu bắt đầu cuộc sống công khai 26
Bài 6: Chúa Giêsu loan báo nước Thiên Chúa 30
Bài 7: Những dấu chỉ về nước Thiên Chúa 33
Bài 8: Chúa Giêsu tuyển chọn các Tông đồ 36
Bài 9: Chúa Giêsu chết trên thập giá 39
Bài 10: Chúa Giêsu chết để cứu chuộc loài người 42
Bài 11: Chúa Giêsu sống lại 45
Bài 12: Chúa Giêsu sống lại ban cho sự sống mới 49
Bài 13: Chúa Giêsu lên trời và sẽ lại đến trong vinh quang 52
PHẦN II: TÔI TIN KÍNH CHÚA THÁNH THẦN  55
TÔI TIN MỘT THIÊN CHÚA BA NGÔI  
Bài 14: Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa 57
Bài 15: Chúa Thánh Thần trong Cựu ước 60
Bài 16: Chúa Thánh Thần trong cuộc đời Chúa Giêsu 63
Bài 17: Chúa Thánh Thần trong đời sống Hội thánh 66
Bài 18: Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần 69
Bài 19: Ba mầu nhiệm chính trong đạo 73
PHẦN III: SỐNG NHƯ CON CÁI THIÊN CHÚA 77
Bài 20: Con người là hình ảnh Thiên Chúa 79
Bài 21: Con người có tự do 83
Bài 22: Trách nhiệm luân lý 87
Bài 23: Luyện tính tốt: Làm tròn bổn phận 90
Bài 24: Lương tâm 94
Bài 25: Luật luân lý 98
Bài 26: Ơn Chúa 101
Bài 27: Tội lỗi 105
Bài 28: Nhân đức 109
Bài 29: Các nhân đức nhân bản (phần 1) 112
Bài 30: Các nhân đức nhân bản (phần 2) 116
Bài đọc thêm: Quan tâm tới người khác 120
Bài 31: Hướng tới hoàn thiện 124
Bài 32: Các nhân đức hướng thần 128
NHỮNG KINH CẦN ĐỌC 133
Kinh dâng mọi việc cả ngày cho trái tim Chúa 133
Kinh dâng mọi sự cho trái tim Chúa 133
Năm sự Vui 134
Năm sự Thương 134
Năm sự Mừng 135
Năm sự Sáng 136
Kinh cầu trái tim Đức Chúa Giêsu 136