Giáo lý căn bản (sách học sinh)
Tác giả: Tòa Giám Mục Qui Nhơn
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.432 - Giáo dục trẻ em
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013791
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015457
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I : THIÊN CHÚA NGỎ LỜI VỚI CON NGƯỜI 9
Bài 1: Thiên Chúa cho ta nhận biết Ngài 11
Bài 2: Thiên Chúa tỏ mình qua lịch sử 14
Bài 3: Thiên Chúa nói với ta qua Kinh Thánh 17
Bài 4: Nội dung Kinh Thánh 20
Bài đọc thêm: Lịch sử ơn cứu rỗi 23
Bài 5: Chúng ta đáp lại lời Thiên Chúa 26
Bài 6: Luyện tính tốt: Bắt đầu và kết thúc một ngày 29
PHẦN II : TÔI TIN KÍNH MỘT THIÊN CHÚA DUY NHẤT LÀ CHA TOÀN NĂNG 35
Bài 7: Tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất 37
Bài 8: Thiên Chúa tạo dựng và chăm sóc mọi loài mọi vật 41
Bài 9: Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài 45
Bài 10: Tổ tông loài người phạm tội 49
Bài 11: Thiên Chúa chọn tổ phụ Abraham 53
Bài 12: Lễ vượt qua và giao ước Sinai 57
Bài đọc thêm: Lịch sử dân Chúa thời Cựu Ước  61
Bài 13: Dân Chúa mong đợi Đấng Cứu Thế 66
PHẦN III: : ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN 71
Bài 14: Cầu nguyện là gặp gỡ Thiên Chúa  73
Bài 15: Những hình thức cầu nguyện 76
Bài 16: Những tâm tình khi cầu nguyện 80
Bài 17: Gương cầu nguyện trong Cựu ước 83
Bài 18: Luyện tính tốt: Trật tự và đúng giờ 87
PHẦN IV: : MƯỜI ĐIỀU RĂN 91
Bài 19: Điều răn thứ nhất (phần 1): Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự 93
Bài 20: Điều răn thứ nhất (phần 2): Thờ phượng Thiên Chúa 96
Bài 21: Điều răn thứ hai: Tôn kính danh Thiên Chúa 100
Bài 22: Điều răn thứ ba: Thánh hóa ngày Chúa nhật 103
Bài 23: Điều răn thứ bốn (Phần 1): Thảo kính cha mẹ 106
Bài 24: Điều răn thứ bốn (Phần 2): Bổn phận đối với gia tộc, quốc gia và xã hội 110
Bài 25: Điều răn thứ năm: Tôn trọng sự sống 113
Bài 26: Điều răn thứ sáu: Sống khiết tịnh 117
Bài 27: Điều răn thứ bảy: Sống công bằng 121
Bài 28: Điều răn thứ tám: Sống trong sự thật 125
Bài 29: Điều răn thứ chín: Sống trong sạch từ trong ước muốn 129
Bài 30:  Điều răn thứ mười: Chế ngự lòng tham để khao khát Thiên Chúa  133
Bài 31:  Đổi mới đời sống (phần 1) 137
Bài 32: Đổi mới đời sống (phần 2) 141
NHỮNG KINH CẦN HỌC 145
Kinh Truyền Tin 145
Kinh Nữ Vương Thiên Đàng 146
Mười Điều Răn Đức Chúa Trời 147
Năm Điều Răn Hội Thánh 147
Bảy Phép Bí Tích 148
Cải Tội Bảy Mối 148
Phước Thật Tám Mối 149
Thương Người Có Mười Bốn Mối 150
Kinh Cám ơn 150
Kinh Cầu Đức Bà 151