Audite filii
Phụ đề: Collection le prédicateur des enfants
Tác giả: A. Filchner
Ký hiệu tác giả: FI-A
DDC: 268.432 - Giáo dục trẻ em
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004531
Nhà xuất bản: Salvator
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 20
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích