Lớn lên trong Chúa Thánh Thần (sinh hoạt)
Phụ đề: Giáo lý cấp II
Tác giả: Toà Giám Mục Xuân Lộc
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 268.432 - Giáo dục trẻ em
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003461
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 162
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích