Quà tặng diệu kỳ
Tác giả: Speneer Johnson, MD
Ký hiệu tác giả: JO-S
Dịch giả: Nguyễn Văn Phước
DDC: 242.1 - Chuyện đánh thức tâm hồn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000298
Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 187
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích