Chuyện hay đông tây
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 242.1 - Chuyện đánh thức tâm hồn
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000534
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010214
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014340
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích