Thiên đường
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 242.1 - Những câu chuyện đánh thức tâm hồn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002316
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002568
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích