Góp nhặt
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 242.1 - Những câu chuyện đánh thức tâm hồn
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T7
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002625
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích