Chuyện tử tế
Phụ đề: Đạo làm người
Tác giả: Chu Văn
Ký hiệu tác giả: CH-V
DDC: 242.1 - Chuyện đánh thức tâm hồn
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001101
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 278
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001207
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 278
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

Tác phẩm viết về các vấn đề của con người, xã hội và Giáo hội, liên quan đến đạo đức, đức tin cũng như là nhân cách sống của con người. Tác phẩm thuộc loại sách của đạo làm người được tác giả Chu Văn viết vào những năm 80 của thế kỷ XX. Với 57 chủ đề lớn được viết trong 278 trang, người đọc sẽ thấy được nhiều vấn đề của cuộc sống, từ Xã hội đến Giáo hội, từ Đức tin đến nhân bản của con người. Với cách viết rất thực tế và cách hành văn có phần hài hước tác giả dẫn người đọc đi vào từng khía cạnh, từng góc khuất của các vấn đề rồi tư đó đưa ra một số cách để giải quyết. Vì thế ta có thể học được nhiều qua cuốn sách này.