Tổ ấm hy vọng
Phụ đề: Gương mẫu chứng nhân
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 242.1 - Chuyện đánh thức tâm hồn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000360
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 307
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích