Như tiếng chim hót. Một phút minh triết
Nguyên tác: Comme un Chant D' Oiseau
Tác giả: Anthony de Mello, SJ
Ký hiệu tác giả: ME-A
Dịch giả: Trần Duy Nhiên
DDC: 242.1 - Chuyện đánh thức tâm hồn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000474
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 343
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014152
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 343
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI MỞ ĐẦU 177
THAY LỜI TỰA 179
I. MINH SƯ VÀ ĐỆ TỬ 183
A- Minh Sư 183
1. Minh Sư là ai?  
2. Tương quan giữa Minh Sư và đệ tử  
B- Đệ tử 192
1. Đệ tử là người thế nào?  
Tương quan giữa đệ tử và Minh Sư  
II. HỌC VÀ HÀNH 205
A- Học Tập 205
B- Thực Hành 210
III. THIỀN QUÁN 217
A- Chiêm niệm 217
B. Quán chiếu 221
IV. THĂNG TIẾN VÀ TU ĐỨC 231
A- Thăng tiến 231
B- Tu đức 248
V. GIÁC THỨC 259
A- Tri giác 259
B- Minh Triết 271
C- Thức giác 279
D.- Thực tại 281
VI. TIỂU NGÃ VÀ ĐẠI NGÃ 287
A- Tiểu ngã 287
B- Đại Ngã 297
VII. LINH TINH 315
A- Dư luận và nhân cách 315
1. Dư luận  
2. Nhân cách  
B- Giao tế và gia đình 321
1. Giao tế  
2. Gia đình  
C- Thiên nhiên và vấn đề sinh tử 326
1. Thiên nhiên  
2. Sinh tử  
D- Hạnh phúc và ái tình 333
1. Hạnh phúc  
2. Ái tình  
E- Khả năng và tha thứ 337
1. Khả năng  
2. Tha thứ