Thức tỉnh
Nguyên tác: Awareness
Tác giả: Anthony de Mello, SJ
Ký hiệu tác giả: ME-A
Dịch giả: Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS
DDC: 242.1 - Chuyện đánh thức tâm hồn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000941
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 247
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001115
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006691
Nhà xuất bản: Image Books - Doubleday
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013645
Nhà xuất bản: Image Books - Doubleday
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa Trang
1. Về việc thức tỉnh 5
2. Tôi sẽ giúp bạn ưong cuộc hổi tâm nầy ư? 7
3. Vể thứ ích kỷ đúng đắn 10
4. Về khát vọng hạnh phúc 11
5. Chúng ta đang nói về tâm lý trong khóa linh đạo này chăng? 13
6. Từ bỏ cũng không phải là giải pháp 17
7. Hãy lắng nghe và hãy đào thải 19
8. Bác ái ngụy trang 22
9. Bạn đang bận tâm về điều gì? 30
10. Tốt, xấu, hay may mắn 35
11. Ảo tưởng của ta về người khác 36
12. Nội quan 41
13. Nhận thức chứ không đánh giá 43
14. Ảo tưởng về những phần thưởng 49
15. Tìm thấy chính mình 50
16. Lột cho đến tận cái “Tôi” 54
17. Những cảm nghĩ tiêu cực về người khác 59
18. Về sự phụ thuộc 62
19. Làm sao để có hạnh phúc 66
20. Sợ hãi - căn nguyên của bạo lực 73
21. Nhận thức và tiếp cận với thực tại 75
22. Tín ngưỡng tốt là phản đề của mê muội 76
23. Những nhãn hiệu 86
24. Những rào cản hạnh phúc 88
25. Bốn chặng đường khôn ngoan 93
26. Thế giới vốn vẫn tốt đẹp 100
27. Mộng du 103
28. Quá lo thay đổi! 107
29. Một con người đã Ihay đổi 114
30. Đạt tới thinh lặng 118
31. Thua cuộc bon chen 124
32. Phẩm giá vĩnh viễn 127
33. “Khao khát” khác với “xu hướng” 130
34. Dính chặt vào ảo tưởng 133
35. Bám víu hoài niệm 137
36. Hiểu cái cụ thể 143
37. Khôn tả 152
38. Hạn định do văn hóa 156
39. Thực tại qua máy lọc 160
40. Thoát ly 165
41. Tình yêu mù quáng 169
42. Lại những ngôn từ 172
43. Bí quyết giấu ẩn 173
44. Thái độ nhận chịu 177
45. Trùng giăng mìn bẫy 178
46. Chết đi chính mình 181
17. Quán thông và nhận hiểu 183
40. Dừng hì hục đẩy 188
49. Phải thực tế 189
50. Một vài hình ảnh 191
51. Tình yêu vô ngôn 193
52. Mất tự chủ 195
53. Lắng nghe cuộc sống 198
54. Kết cuộc của phân tích 200
55. Đi tới cái chết 203
56. Địa đàng tình yêu 207
Đôi hàng về tác giả và người biên tập 223
Mục lục 224