Người Cha nhân hậu
Phụ đề: Về lại bên Cha
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
DDC: 242.1 - Chuyện đánh thức tâm hồn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014629
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Câu chuyện hai người con và người cha 9
PHẦN MỞ ĐẦU  
Cuộc gặp gỡ bức hoạ 11
Bức hoạ 15
Sự kiện 23
Thị kiến 29
Người con thứ, người con cả và người cha 35
PHẦN I: NGƯỜI CON THỨ  
Rembrandt và người con thứ 45
Người con thứ ra đi 53
Điếc với tiếng tình yêu 60
Đi tìm nơi không thể tìm thấy 66
Sự trở về của người con thứ 71
Yêu sách thời niên thiếu 77
Con đường dài về nhà 83
Sự đi hoang thật 88
PHẦN II: NGƯỜI CON TRƯỞNG  
Rembrandt và người con cả 97
Người con cả ra đi 105
Hư mất trong oán hờn 109
Không có niềm vui 113
Một câu hỏi còn để ngỏ 118
Sự trở về của người con cả 123
Sự cạnh tranh 129
Qua tin tưởng và biết ơn 134
Người con cả thật 139
PHẦN III: NGƯỜI CHA  
Rembrandt và người Cha 144
Sự tiếp đón của người cha 153
Không nhiều hơn hay ít hơn 160
Trái tim của Thiên Chúa 165
Một tình yêu và mãi mãi 169
Người cha kêu gọi mở tiệc mừng 172
Một sự mời gọi đến niềm vui 177
Không thể không có đau buồn 183
KẾT LUÂN  
TRỞ THÀNH NGƯỜI CHA  
Một bước cô độc 190
Tư cách người cha của sự thương xót 197
Nỗi sầu khổ, sự tha thứ và sự quảng đại 205
PHẦN KẾT  
Sống bức hoạ 215
Ghi chú 225
Những lời cảm ơn 236