Thuật nói chuyện hằng ngày
Nguyên tác: Evereday Speech
Tác giả: Bess Sondel
Ký hiệu tác giả: SO-B
Dịch giả: Khánh Vân
DDC: 302.5 - Liên hệ cá nhân và xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014420
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 114
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích