Marie dans le Dogme Catholique
Phụ đề: ouvrage Traduit de l'Italien
Tác giả: A.M Viel. O.P
Ký hiệu tác giả: VIE
DDC: 232.91 - Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu - Thánh Mẫu học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012076
Nhà xuất bản: Montréjeau
Năm xuất bản: 1913
Khổ sách: 19
Số trang: 431
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012077
Nhà xuất bản: Montréjeau
Năm xuất bản: 1913
Khổ sách: 19
Số trang: 431
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích