Marie, mère du Seigneur, Figure de l'Église
Tác giả: Max Thurian
Ký hiệu tác giả: TH-M
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012739
Nhà xuất bản: Les Presses de Taizé
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 16
Số trang: 314
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012906
Nhà xuất bản: Les Presses de Taizé
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 18
Số trang: 314
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích