Những thách đố của Giáo hội Công giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.005 - Tuyển tập về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S7
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014321
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tìm bài 5
I. THÔNG TIN CÔNG GIÁO  
1. Vatican đón tiếp Huynh đoàn Piô X trở về. 7
2. ĐTC họp các Hồng Y về vấn đề ly giáo Lefebvre 9
3. Dân số Công giáo thế giới tăng 16 triệu… 12
4. Bộ Phong Thánh công bố 52 chiếu chỉ 14
5. Thư của ĐTC gửi tín đồ Phật giáo 16
6. Vatican họp các chuyên gia về vấn đề Toàn Cầu Hóa 19
7. Toàn Cầu Hóa không được trở nên chủ nghĩa thuộc địa 20
8. Diễn văn của ĐTC với Hàn Lâm Viện Khoa Học 22
9. ĐTC chúc mừng đại hội Đại Kết ở Châu Âu 28
10. Đức Tân Hồng Y Sepe được đặt làm Tổng Trưởng Bộ Truyền Bá Đức Tin 29
11. Phân tích các Thông điệp của các Giáo Hoàng 31
12. Tiểu sử  Charles Foucauld được tuyên dương 33
13. Sứ điệp của ĐTC gởi phong trào " Đức tin và ánh sáng" 36
II. CHUYÊN ĐỀ  
1. Giáo huấn của Vatican về vấn đề Hiệp nhất quốc gia 39
2. Qui chế về sự hợp tác của Giáo dân với thừa tác vụ Linh mục 42
3. Huấn giáo của ĐTC về Tông Đồ Giáo Dân 84
4. Cần có bộ mặt nhân bản cho thế giới toàn cầu 89
5. Linh mục có thể và phải nên thánh cho mọi người  91
6. Làn sóng hợp pháp hóa việc Trợ Tử 92
7. Suy tư về khía cạnh đạo đức của Trợ Tử 97
8. Vatican lên án luật Trợ Tử tại Hòa Lan 105
9. Các nhà ngoại giao tương lai là tiếng vang về " Phẩm giá con người" 107
10. Hậu quả tai hại của việc phát triển dòng vô tính 108
11. Có được phép can thiệp trên phôi thai người không? 113
12. Phản ứng về luật phát triển thành dòng vô tính 118
13. Không thể tuân theo luật pháp vô lý 126
14. ĐTC cảnh cáo: Toàn Cầu Hóa có thể trở thành Tân chủ nghĩa thực dân 127
15. Đạo đức trong việc quảng cáo 129
16. Nguồn gốc đời tu Kitô giáo 157
17. Đối diện với thách đố đa phức tôn giáo 194
18. Châu Âu đón nhận Tin Mừng, Thế kỷ 5-11 216
19. " Tự chủ" của Đấng sáng tạo và loài thụ tạo 233