Những thách đố của Giáo hội Công giáo
Tác giả: Tổng hợp
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 230.005 - Tuyển tập về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S6
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006952
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 236
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014160
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 236
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. THÔNG TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO  
1.   Sứ điệp giới trẻ 2001 7
2.   Dư luận quốc tế về ĐHY Nguyễn Văn Thuận 15
3.   Bài giảng của Đức Thánh Cha dịp Công Nghị Hồng Y 34
4.   Phong thánh, lớn nhất tại Roma 2001 41
5.   ĐTC kêu gọi chấm dứt khủng bố 46
6.   ĐTC tấn phong 9 Giám mục, ngày 19/3/2001 48
II. CHUYÊN ĐỀ  
1.   Tìm hiểu Bí tích Hoà giải 54
2.   Lên án văn hóa sự chết là chưa đủ... 63
3.   Chúng ta chắc chắn sự sống sẽ thắng 65
4.   Nghi thức chặng đàng thánh giá 72
5.   Thái độ của GHCG trước tiến trình Cloning 93
6.   Anh giáo và vấn đề nữ Giám mục 99
7.  Có rối đạo trong bản dịch 100
8.  Tôn sùng Thánh Giuse trong lịch sử GH 109
9.  Vatican tiếp xúc với phe Lefebvre 115
10.  Quy chế sách lễ Roma (phần 2) 118