Dieu et l'homme d'aujourd'hui
Tác giả: Hans Urs Von Balthasar
Ký hiệu tác giả: BA-H
DDC: 230.005 - Tuyển tập về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012633
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 17
Số trang: 342
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012828
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 17
Số trang: 342
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích