Religious life Asia
Phụ đề: Religious and the great jubilee
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 230.005 - Tuyển tập về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 1, No4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003775
Nhà xuất bản: Internal circulation
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 103
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Joey’s Christmas Story 3-Jan
Fr. Arsenio Jessena, Jr., sj 7-Apr
Poopoo Jayjay  
Jaro, Carmel 14-Aug
Reflections on the 75th Years of Carmelite  
Presence in the Philippines  
Bp. Cornelio de Wit, MHM 15-21
Our Charism  
Church Statistics at the End of the Millennium 22-23
Fr. Carlos H. Abesamis, SJ 24-35
What is in it for Mang Pobre and Aling Pobre?  
(The Jubilee Year and The Sabbatical Year of the Bible)  
Philippine Jubilee 2000 56-59
Journeying and Celebrating Together in the Great Jubilee Towards the Church of the Poor  
Bro. Michael Valenzuala, Fsc 60-70
Living the Jubilee: A Call for Christians Today  
Fr. Ben A. Moraleda, Fsc 71-79
The Great Jubilee: Its Challenges and Its Opportunities for Formation Communities  
Sr. Teresa A. Mabasa, DC 80-89
Jubilee Planning  
God’s Abiding Presence 90-92
Religious in Cyberspace 94-95
Chaos, Charism, Creativity 96-99