Những thách đố của Giáo hội Công giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.005 - Tuyển tập về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S11
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002334
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 236
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Huấn thị về việc gửi các linh mục từ các xứ truyền giáo 7
Vài nhận định của TT BUSH về DTC 20
Phản ứng của Vat về bài phỏng vấn của TT Bush 24
Thư chung cho giới trẻ của HDGM Úc Châu 29
Các kỉ lục của DGH Gioan Phaolo II 35
Một nữ Linh Mục Epicobal trở lại đạo Công Giáo 40
Ký giả đồng tính David Morisson xin theo đạo 47
TGM Milingo sẽ gặp bà Sung 51
Toàn Cầu hóa: và vấn đề liên quan đến tôn giáo 54
Công Giáo không công nhận phép rửa của Mormon 62
TT BUSH gặp gỡ DTC 68
Giám mục Nam Phi lên tiếng việc sử dụng condom 77
Tái khám phá bí tích Hòa giải 81
Sứ điệp ngyaf truyền giáo thế giới 21/10/2011 85
Linh mục quản xứ và giáo xứ 94
DTC với Đức Mẹ La Vang 196
DGSKT và các con đường cứu độ khác 201