Những thách đố của Giáo hội Công giáo
Tác giả: Tổng hợp
Ký hiệu tác giả: TON
DDC: 230.005 - Tuyển tập về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006955
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 248
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. DTP Aleksei II gởi thông điệp cho Đức Thánh Cha 7
2. Suy tư cuối năm 12
3. Chấn hưng lịch sử và văn hóa nhờ Tin Mừng 26
4. Diễn từ của ĐTC trong đêm giao thừa 34
5. Chúa Giêsu và Giáo hội của Người 37
6. Tìm hiểu Tết của người Do Thái xưa 61
7. Giới thiệu Tông thư NOVO MILLENNIO INEUNTE "Tiên Tới Thiên Niên Kỷ Mới" 68
8. Bài giảng của ĐTC trong nghi thức đóng cửa Thánh 75
9. Muốn hạnh phúc: Hãy sống cho Thiên Chúa và tha nhân 85
10. Mừng Đức Tân Hồng Y Nguyễn văn Thuận 106
11. Tiểu sử Tân Hồng Y Nguyễn văn Thuận 107
12. Bill Gates và ĐHY Thuận tranh cãi tại một Hội nghị về Internet do Ý tổ chức 113
13. Quan điểm báo chí về cuộc tranh cãi này 116
14. Danh sách 37 Tân Hồng Y 118
15. Thêm danh sách 7 Hổng Y mới nữa 121
16. Toà Thánh Vatican trả lời tại sao công bố danh sách phong Hồng Y đợt 2 123
17. Chương trình lễ tấn phong Hồng Y 125
18. Lịch sử phong trào Đại Kết 126
19. Suy tư về việc Phúc âm hóa tại Châu Á 138
20. Sứ mạng dân Chúa giữa trần gian 146
21 .Tông thư NOVO MILLENNIO iNEUNTE 169