Religious life Asia
Phụ đề: Globalization and Consecrated Life
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 230.005 - Tuyển tập về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 3, No2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003338
Nhà xuất bản: Internal circulation
Năm xuất bản: 2001
Số trang: 96
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích