Những thách đố của Giáo hội Công giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.005 - Tuyển tập về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006950
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 244
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1.   Lm quản xứ và giáo xứ truyền giáo 7
2.   Lời cảnh báo đáng suy tư 23
3.   Người Công giáo và sự chết 27
4.   Ý nghĩa của hành hương 33
5.   Bàn về linh hồn 88
6.   Tại sao chúng ta cầu nguyện cho người quá cố 97
7.   Ý ngĩa việc cầu nguyện cho người thân yêu 102
8.   Những tài liệu về lễ nghi tôn kính ông bà tổ tiên 100
9.   Ý nghĩa việc cúng tế 113
10. Thuật ngữ "Các Giáo hội anh em” 122
11. Kitô giáo với thế giới đa tôn giáo 127
12. Anh giáo với những thử thách lớn lao 141
13. Mầu nhiệm Ba Ngôi là niềm vui đời Kitô hữu  144
14. Phải hiểu và hành xử thế nào khi tuyên xưng 151
15. Tìm về thánh, tích tử dạo 172
16. Các hồ sơ liên quan tới việc phong 117 thánh 152
17. Mục đích và đặc tính của Bí tích hôn nhân 192
18. Vai trò người vợ trong gia đình. 205
19. Khủng hoảng trong đời sống gia đình 221
  236