Religious life Asia
Phụ đề: Interreligious dialogue and consecrated life
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 230.005 - Tuyển tập về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 3, No4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003339
Nhà xuất bản: Claretian Pulications
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích