Mầu nhiệm Đức Tin
Phụ đề: Tìm hiểu các yếu tố thuộc về cấu trúc trong nghi thức Thánh lễ và cách chọn bài hát cho từng phần của Thánh lễ
Nguyên tác: The Mystery of Faith - A Study of the Structural Elements of the Order of the Mass
Tác giả: Lawrence J. Johnson
Ký hiệu tác giả: JO-L
Dịch giả: Lm. Nguyễn Duy
DDC: 264.31 - Lịch sử và ý nghĩa của Thánh lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013432
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 286
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013433
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 286
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013434
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 286
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU 5
CÁC NGHI THỨC ĐẦU LỄ 11
1. Tổng quan 13
2. Cuộc rước đầu lễ 17
3. Ca nhập lễ 21
4. Hôn kính bàn thờ 28
5. Dấu Thánh giá, Lời chào chúc, Lời dẫn nhập 34
6. Nghi thức thống hối 40
7. Nghi thức rảy nước thánh ngày Chúa nhật 44
8. Kinh thương xót 47
9. Kinh Vinh danh 50
10. Lời nguyện hiệp lễ 53
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 61
11. Tổng quan 63
12. Bài đọc I 76
13. Thánh vịnh Đáp ca 80
14. Bài đọc II 89
15. Alleluia/ Bài đọc Tin mừng câu tung hô; Ca tiếp liên 92
16. Bài đọc Tin mừng 97
17. Bài giảng 103
18. Kinh Tin kính - Tuyên xưng Đức tin 108
19. Lời nguyện tín hữu 112
PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 119
20. Tổng quan 121
21. Tổng quan 125
22. Sửa soạn bàn thờ 128
23. Dâng lễ vật 132
24. Âm nhạc lúc dâng lễ vật 137
25. Các lời nguyện khi chuẩn bị lễ vật 140
26. Hòa nước với rượu 143
27. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận 146
28. Xông hương 148
29. Rửa tay 152
30. Lời nguyện trên lễ vật và lời mời gọi 155
31. Tổng quan 159
32. Kinh tiền tụng 171
33. Kinh "Thánh, Thánh, Thánh" 176
34. Kinh cầu xin Chúa Thánh Thần 179
35. Trình thuật thiết lập Bí tích Thánh Thể 185
36. Lời tung hô tưởng niệm 190
37. Kinh tưởng niệm 194
38. Dâng tiến 197
39. Những lời chuyển cầu 202
40. Vinh tụng ca kết thúc 205
41. Tổng quan 209
42. Kinh lạy Cha 213
43. Nghi thức chúc bình an 218
44. Bẻ bánh 224
45. Hòa bánh vào rượu 228
46. Kinh lạy Chiên Thiên Chúa 321
47. Linh mục và dân chúng thầm dọn lòng rước lễ 235
48. Lời mời gọi rước lễ 238
49. Trao Mình Thánh 241
50. Ca hiệp lễ 254
51. Nghi thức tráng chén 257
52. Cầu nguyện thầm thĩ/ thánh ca ngợi khen 261
53. Lời nguyện sau hiệp lễ 264
NGHI THỨC KẾT LỄ 267
54. Tổng quan 269
55. Thông báo 272
56. Cháu chúc và ban phép lành 275
57. Giải tán cộng đoàn 279
58. Hôn kính bàn thờ 282
59. Bài ca kết lễ 285