Tại sao đi lễ?
Phụ đề: Vở kịch Thánh lễ
Nguyên tác: Why go to the church?
Tác giả: Timothy Radcliffe, OP
Ký hiệu tác giả: RA-T
Dịch giả: Phạm Hoàng Dũng
DDC: 264.31 - Lịch sử và ý nghĩa của Thánh lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007973
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007974
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 334
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Dẫn nhập 8
Hồi I: Đức Tin 29
Cảnh 1. Về nhà  30
Cảnh 2. “Dạ, này con đây!” 49
Cảnh 3. Việc ấy xảy ra thế nào? 71
Cảnh 4. Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường 89
Cảnh 5, phần I. Tôi tin kính Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời đất 107
Cảnh 5, phần II. Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa...và Chúa Thánh Thần 129
Cảnh 6. “Hãy xin, thì sẽ được” 151
Hồi II: Đức Cậy 158
Cảnh 1. Chuẩn bị lễ vật 159
Cảnh 2. Chết “bên ngoài trại” 174
Cảnh 3. “Những viên đá phì nhiêu nổi sấm ầm ầm” 192
Cảnh 4. Phản bội trở thành quà tặng 207
Hồi III: Đức Mến 229
Khai cảnh. Nhận ra Đức Giêsu 230
Cảnh 1. Lạy Cha chúng con 252
Cảnh 2. “Bình an cho anh em” 260
Cảnh 3. “Hãy thả lưới bên phải mạn thuyền” 282
Cảnh 4. “Hãy đến mà ăn” 302
Cảnh 5. “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” 314
Mục Lục 333