Cử hành hy lễ tạ ơn
Phụ đề: Mục vụ phụng vụ thánh lễ
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
Ký hiệu tác giả: PH-A
DDC: 264.31 - Lịch sử và ý nghĩa của Thánh lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006750
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 400
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007664
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 400
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010642
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 400
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 1
I. Ý nghĩa của cử hành 1
II. Nghệ thuật cử hành 6
Chương I: NGHI THỨC ĐẦU LỄ 35
I. Tiếng chuông quy tụ dân Chúa 35
II. Chuẩn bị tâm hồn trước thánh lễ 38
III. Bình nước thánh - Giếng Rửa tội 40
IV. Diễn tiến nghi thức đầu lễ 42
V. Cuộc rước nhập lễ 48
VI. Bài ca nhập lễ 58
VII. Chủ tế và nghi thức nhập lễ 62
VIII. Nghi thức thống hối 73
IX. Kinh vinh danh 92
X. Lời tổng nguyện 96
XI. Sáng tạo trong nghi thức nhập lễ 105
Chương II: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 111
I. Tổng quát 111
II. Diễn tiến nghi thức 112
III. Các bài đọc sách Thánh 115
IV. Thánh vịnh đáp ca 131
V. Ca tiếp liên 138
VI. Hát Alleluia 140
VII. Đọc Tin mừng - Giảng lễ 145
VIII. Kinh tin kính 182
IX. Lời nguyện tín hữu 186
X. Sáng tạo 200
Chương III: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 209
I. Chuẩn bị lễ vật 209
II. Hy lễ của "tôi" hay "chúng tôi" 244
III. Vị trí của phó tế lúc truyền phép 247
IV. Cúi chào nhà tạm 248
V. Kinh nguyện tạ ơn 249
VI. Vinh tụng ca 294
VII. Nắm tay khi đọc kinh Lạy Cha 300
VIII. Nghi thức chúc bình an 302
IX. Rước Mình Thánh từ nhà tạm 314
X. Nghi thức bẻ bánh 319
XI. Hiệp lễ 326
XII. Sáng tạo trong cử hành 371
Chương IV: NGHI THỨC KẾT LỄ 383
I. Cấu chúc nghi thức kết lễ 383
II. Kính bái bàn thờ lúc kết lễ 387
III. Cuộc rước lúc kết lễ 389
IV. Bài ca kết lễ 391
V. Các kinh kết thúc 395
- Tài liệu tham khảo 397