Memoires sur les bienséances et les cérémonies
Tác giả: Séraphin Couvreur
Ký hiệu tác giả: CO-S
DDC: 264.31 - Lịch sử và ý nghĩa của Thánh lễ
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011798
Nhà xuất bản: Cathasia
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 25
Số trang: 352
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011887
Nhà xuất bản: Cathasia
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 25
Số trang: 352
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích