Thánh lễ qua dòng thời gian
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
Ký hiệu tác giả: PH-A
DDC: 264.31 - Lịch sử và ý nghĩa của Thánh lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006748
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007923
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Từ ngữ và khái niệm 5
Chương II: Nguồn gốc Thánh lễ 6
I. Lễ vượt qua Do thái 6
A. Thời Môsê và Aharon 8
B. Thời kỳ tiếp theo 9
C. Bữa ăn theo nghi thức Do thái vào thời Chúa Giê-su 10
D. Nghi thức bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giê-su 12
Chương III. Lịch sử Thánh lễ 26
I. Thánh lễ thời các Tông đồ (tk I) 26
II. Thánh lễ trong thời kỳ bách hại (tk II) 32
A. Thư của thánh Clementê I và sách Didache 32
B. Cuốn hộ giáo ( năm 150) của thánh Giustinô tử đạo 36
C. Cuộc tranh cãi về ngày phục sinh 40
D. Thánh Hippôlytô (tk III) 42
E. Ngôn ngữ phụng vụ 45
F. Những nét lớn của phụng vụ 46
III. THỜI KỲ HOÀNG KIM CỦA PHỤNG VỤ THÁNH LỄ 47
A. Những nét đặc trưng của phụng vụ tây phương 48
B. Những nét đặc trưng của phụng vụ đông phương 57
IV. THÁNH LỄ THỜI TRUNG CỔ Ở TÂY PHƯƠNG 65
A. Từ năm 604 - 751 67
B. Từ năm 751 - 1014: truyền thống Rôma và cuộc phục hưng carôlô 76
C. Từ năm 1014 - 1517: Thánh lễ Gothic 82
V. THÁNH LỄ TRONG THỜI HIỆN TẠI ( 1517 - NAY) 90
A. Thánh lễ thánh Piô V 90
B. Công Đồng Vat II và những thay đổ 110