Thánh lễ Misa
Tác giả: Lm. Nguyễn Hưng
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 264.020 4 - Lời dẫn, nghi thức sám hối và lời nguyện tín hữu trong Thánh lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009597
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 439
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010907
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 439
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
PHẦN THỨ NHẤT: GIỚI THIỆU LỜI CHÚA, LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 9
PHỤNG VỤ NĂM A 10
I. Mùa vọng năm A 10
II. Mùa Giáng sinh năm A 18
III. Mùa chay năm A 30
IV. Tam nhật vượt qua (A, B, C) 44
V. Mùa Phục sinh năm A 50
VI. Mùa thường niên năm A 70
VII. Các đại lễ 136
PHỤNG VỤ NĂM B  
I. Mùa vọng năm B 158
II. Mùa Giáng sinh năm B 158
III. Mùa chay năm B 168
IV. Tam nhật vượt qua năm B (xem trang 42, năm A) 179
V. Mùa Phục sinh năm B 179
VI. Mùa thường niên năm B 196
VII. Các đại lễ 216
PHỤC VỤ NĂM C  
I. Mùa vọng năm C 262
II. Mùa Giáng sinh năm C 270
III. Mùa chay năm C 272
IV. Tam nhật vượt qua 283
V. Mùa phục sinh năm C 283
VI. Mùa thuờng niên năm C 302
VII. Các đại lễ (xem trang 136, năm A) 369
PHẦN THỨ HAI: HƯỚNG DẪN THÁNH LỄ 369
Bài 1: Những hướng dẫn của Sách lễ Roma 371
Bài 2: Cử hành thánh lễ theo cuốn La célébration de la Messe 392