Phụng vụ Thánh lễ
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 264.020 5 - Lịch sử và ý nghĩa các nghi thức trong Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007279
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 528
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009459
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 528
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
Phụng vụ là gì? 6
Đức Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể 8
Vài điểm thần học về Bí Tích Thánh Thể 20
Nhập đề 24
HÌNH DẠNG THÁNH LỄ QUA CÁC THỜI ĐẠI 27
I. Thánh lễ trong các thời kỳ đầu, khi chưa có các sách nghi thức 29
Thánh lễ thời thánh Phaolô và Thánh Marcô 29
Thánh Ignace thành Antiochia 38
Thánh Justinô 39
Thánh Irenê 44
Sách Didachè 46
Hippolyte thành Rôma 49
II. Các Sách nghi thức 54
Thời ứng khẩu 54
Các sách Nghi Thức 57
III. Các dạng thánh lễ 64
Thánh lễ Statio 64
Thánh lễ của linh mục 84
CHUẨN BỊ THÁNH LỄ 90
Cử chỉ 93
- Những cử chỉ mạng tính Bí Tích 94
- Các cử chỉ khi cầu nguyện 102
- Nhà thờ và các vận dụng phụng tự 117
- Các dụng cụ thánh 147
- Phẩm phục 155
- Thánh nhạc 163
NGHI THỨC MỞ ĐẦU THÁNH LỄ 181
I. Ca nhập lễ 191
II. Chào bàn thờ và cộng đoàn 197
- Hôn bàn thờ 198
- Việc xông hương 201
III. Nghi thức sám hối 218
IV. Kinh " Lạy Chúa, xin thương xót" 223
V. Kinh vinh danh 236
VI. Lời nguyện nhập lễ- Kinh tổng nguyện 248
Nội dung của lời kinh Tổng nguyện 253
PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 267
I. Lectio - Lectiones - Các Bài đọc 278
- Liên hệ giữa phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Hội đường 281
- Việc chộn các bài đọc 282
- Phụng vụ các bài đọc 290
- Các bài hát xem giữa các bài đọc: Graduale, Halleluia. Sequentia, Trractus 293
II. Bài Giảng 310
III. Kinh Credo - Kinh Tin Kính: Lời Tuyên Xưng Đức Tin 315
IV. Lời nguyện tín hữu 323
Lời nguyện cho các dự tòng 325
Lời nguyện tín hữu 327
PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 333
I. Chuẩn bị lễ phẩm 335
Việc đem lễ phẩm lên bàn thờ 336
Việc đặt lễ vật trên bàn thờ 346
II. Kinh tạ ơn 363
Kinh Tạ Ơn trong Lịch sử Thánh Lễ 368
Các phần của Kinh Tạ Ơn 397
III. Bẻ bánh và Hiệp lễ 458
Kinh Lạy Cha- Kinh khấn xin 461
Trao ban bình an 468
Nghi thức bẻ bánh 475
Phần hiệp lễ 484
Lời nguyện Hiệp Lễ 509
KẾT LỄ 512
Phép lành 515
Lời giải tán 519
Mầu Nhiệm Thánh Thể và bác ái 523
Mầu nhiệm Thánh Thể va tha nhân 524
MỤC LỤC 527