Để nhớ đến Thầy
Phụ đề: Lịch sử, ý nghĩa của từng yếu tố trong thánh lễ
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS
Ký hiệu tác giả: PH-A
DDC: 264.31 - Lịch sử và ý nghĩa của Thánh lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006749
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007929
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010643
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 0
DẪN NHẬP 1
CHƯƠNG I: NGHI THỨC MỞ ĐẦU 9
1. Nghi thức mở đầu lễ 9
2. Quy tụ 10
3. Cuộc rước nhập lễ 14
4. Ca nhập lễ 19
5. Cúi chào, hôn kính, xông hương 27
6. Dấu thánh giá, lời chào, dẫn nhập 34
7. Hành động thống hối 48
8. Nghi thức làm phép và rảy nước thánh 62
9. Kinh xin Chúa thương xót chúng con 65
10. Kinh vinh danh 70
11. Lời tổng nguyện 78
CHƯƠNG II: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 91
12. Tổng quát phụng vụ Lời Chúa 91
13. Bài đọc 1 103
14. Thánh vị đáp ca 112
15. Bài đọc 2 121
16. Ca tiếp liên 125
17. Tung hô Tin Mừng 130
18. Bài Tin Mừng 134
19. Bài giảng lễ 148
20. Bài giảng lễ 155
21. Lời nguyện tín hữu 168
CHƯƠNG III: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 181
22. Chuẩn bị lễ vật 181
23. Sửa soạn bàn thờ - bài ca dâng lễ 184
24. Dâng lễ vật 192
25. Lời nguyện khi chuẩn bị lễ vật 200
26. Hòa nước với rượu 214
27. Lời cầu của Adaria 218
28. Xông hương 220
29. Rửa tay 223
30. Lời nguyện trên lễ vật và lời mời gọi 227
31. Kinh tạ ơn 234
32. Đối đáp dẫn nhập vào kinh tạ ơn 311
33. Kinh tiền tụng 317
34. Tung hô: Thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh 328
35. Kinh khẩn nài Chúa Thánh Thần 334
36. Tường thuật việc thiết lập Bí tích Thánh thể 342
37. Tung hô tưởng niệm 350
38. Kinh tưởng niệm 355
39. Lời nguyện dâng tiến 359
40. Chuyển cầu 364
41. Vinh tụng ca cuối cùng 369
42. Nghi thức hiệp lễ 376
43. Kinh Lạy Cha 387
44. Nghi thức chúc bình an 404
45. Bẻ bánh 415
46. Hòa bánh thánh vào máu thánh 420
47. Lạy chiên Thiên Chúa 424
48. Tư tế và dân chúng chuẩn bị riêng để rước lễ 429
49. Mời gọi rước lễ 432
50. Cho rước lễ 436
51. Ca hiệp lễ 452
52. Tráng chén 457
53. Thinh lặng cầu nguyện/ thánh ca ngợi khen 459
54. Lời nguyện hiệp lễ 461
CHƯƠNG IV: NGHI THỨC KẾT LỄ 465
55. Tổng quát về nghi thức kết lễ 465
56. Lời loan báo 469
57. Lời chào - phép lành 471
58. Câu giải tán 476
59. Kính bái bàn thờ lúc kết lễ 481
60. Cuộc rước kết lễ 483
61. Bài ca kết lễ 484
Tài liệu tham khảo 487