Hiểu và sống Thánh lễ
Tác giả: Hương Việt
Ký hiệu tác giả: HU-V
DDC: 264.31 - Lịch sử và ý nghĩa của Thánh lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007022
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009256
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009270
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
I. Thập giá và Thánh lễ 8
II. Mục đích của Thánh lễ 13
III. Cách thức tham dự Thánh lễ 18
IV. Các phần trong Thánh lễ 18
Lịch sử Thánh lễ 19
A. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 19
I. Nghi thức đầu lễ: 19
Chào bàn thờ và dâng cúng, ca nhập lễ 20
Việc sám hối 21
Kinh xin Chúa thương xót và kinh Vinh danh 22
Lời cầu nguyện 22
II. Công bố lời Chúa 24
B. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 25
Chuẩn bị lễ vật 26
Kinh tạ ơn 28
Hiệp lễ hay rước lễ 29
V. Hiệu quả của việc rước lễ 30
Kết hiệp với Chúa 32
Kết hiệp mật thiết với nhau 33
Gia tăng ơn thánh hóa 34
Giúp chúng ta xa lánh tội lỗi 35
Bảo chứng cho vinh quang mai sau 35
VI. Những điều kiện để rước lễ 35
Sạch tội trọng 36
Ý ngay lành 37
Giữ chay Thánh thể 38
Rước lễ thường xuyên 39
Rước lễ sốt sáng 41
VII. Sống Thánh lễ, vài suy nghĩ về Thánh lễ 43
I. Vai trò của linh mục 43
II. Chính Thiên Chúa tập họp chúng ta 44
III. Lễ thánh thể, lễ tạ ơn và dâng tiến hy lễ 46
IV. Người dâng và lễ dâng 47
1. Ai dâng? 48
2. Ai được hiến dâng? 49
V. Nhờ Chúa Thánh Thần 52
50 câu hỏi về Thánh lễ 52
1. Thánh lễ bắt nguồn từ đâu? 53
2. Diễn tiến lịch sử hình thành Thánh lễ ra sao? 54
3. Các phần trong Thánh lễ như thế nào? 56
A. Phụng vụ Lời Chúa 56
B. Phụng vụ Thánh thể 57
4. Linh mục đóng vai trò gì trong Thánh lễ 57
5. Tại sao Thánh lễ luôn được cử hành giống nhau, đọc hoài không đổi 57
6. Tại sao linh mục phải mặc áo dài trắng, áo lê, đeo dây các phép 58
7. Đâu là ý nghĩa màu sắc các phẩm phục phụng vụ 59
8. Tại sao người vào nhà thờ, nguời ta làm dấu thánh giá với nước thánh 60
9. Tại sao Thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hát 61
10. Tại sao linh mục cúi hôn bàn thờ? 61
11. Dấu thánh giá mang ý nghĩa gì? 62
12. Amen nghĩa là gì? 62
13. Tại sao, sau Công Đồng Vaticanô II, linh mục chủ tế lại đứng đối diện cđ 64
14. Các bài đọc được chọn lựa như thế nào? 65
15. Bài thánh vịnh có vai trò như thế nào 66
16. Tại sao phải đứng lên khi công bố tin mừng 67
17. Tại sao phải làm tới ba dấu thánh giá trước khi nghe Tin mừng 67
18. Tại sao đọc Kinh Tin Kính 68
19. Đâu là ý nghĩa của lời nguyện tín hữu 68
20. Quyên tiền có phải là nghi thức thừa thãi không 68
21. Tại sao chủ tế đổ ít nước vào rượu nho nào 69
22. Đâu là ý nghĩa của lời nguyện tín hữu 70
23. Tại sao chủ tế lại rửa tay cuối phần dâng lễ 70
24. Kinh tạ ơn là gì? 71
Đối thoại mở đầu 72
Lời tiền tụng 72
Kinh "Thánh! Thánh! Thánh!" 72
Kinh khẩn cầu 72
Lời truền phép 72
Kinh tưởng niệm 72
Kinh khẩn cầu 73
Lời chuyển cầu 73
Vinh tụng ca 73
Amen 73
25. Tại sao chỉ có một mình linh mục chủ tế đọc kinh tạ ơn 73
26. Chúc bình an, một hành vi xã giao mà thôi? 73
27. Nghi thức bẻ bánh có ý nghĩa gì? 74
28. Tại sao chủ tế bẻ một miếng bánh thánh bỏ vào chén thánh? 76
29. Tại sao phải dùng bánh không men trong Thánh lễ 77
30. Có phải không lên rước lễ vì ta tự xét là không xứng đáng 78
31. Tại sao chúng ta ít được rước lễ cả Mình và Máu Thánh Chúa? 79
32. Nên rước lễ bằng tay hay bằng miệng 81
33. Tại sao các tín hữu không tự đến lấy Bánh Thánh 81
34. Câu chúc kết thúc Thánh lễ nghĩa là gì? 82
35. Bổng lễ (tiền xin lễ) để làm gì? 83
36. Có thể cử hành  Thánh lễ nơi nào khác ngoài nhà thờ không? 84
37. Dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh được không? 84
38. Tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày nay 85
39. Người ta có thể thay bánh miến và rượu nho bánh các thứ khác? 86
40. Tại sao buộc đi lễ ngày Chúa nhật 87
41. Vì sao chúng ta cần phải họp nhau dự lễ ngày Chúa nhật 88
42. Tại sao chúng ta cần phải họp nhau để phụng thờ Chúa? 89
43. Tại sao chúng ta cần đến nhà thờ sớm để hồi tâm? 90
44. Tại sao trước khi cử hành Thánh lễ chúng ta cần thú nhận mình có lỗi 92
45. Trong phụng vụ, Chúa Giêsu hiện diện với Hội thánh bằng mất cách? 94
46. Chức tư tế của tín hữu và các tín hữu tham dự tích cực thánh lễ? 96
47. Khi tham dự Thánh lễ, tại sao chúng ta cần phải dự tất cả phụng vụ 99
48. Chúa Giêsu tự xưng: "Ta là bánh ban sự sống" câu này có nghĩa gì? 102
49. Việc truyền phép được thực hiện thế nào? 105
50. Tại sao cần phải đặc biệt xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa của lễ 110
51. Vì sao Hội thánh muốn chúng ta đọc Kinh Lạy Cha để dọn mình hiệp lễ? 120
52. Cử chỉ chúc bình an và cử chỉ bẻ bánh có ý nghĩa gì? 122
Kết luận 126
Giải thích một số từ Phụng vụ 127
Tài liệu tham khảo 133