Including the Stranger
Phụ đề: Foreigners in the Former Prophets
Tác giả: David G. Firth
Ký hiệu tác giả: FI-D
DDC: 224 - Các sách Giáo huấn
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 50
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012933
Nhà xuất bản: Apollos
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 23
Số trang: 218
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích