Văn chương Khôn ngoan
Tác giả: Lm. Gioan B. Hoàng Văn Khanh
Ký hiệu tác giả: HO-K
DDC: 224 - Các sách Giáo huấn
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013412
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 165
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
Chương I: Đại cương về văn chương Khôn ngoan 5
Chương II: Sách Châm ngôn 33
Chương III: Sách Gióp 48
Chương IV: Sách Giảng Viên 58
Chương V: Sách Huấn ca 67
Chương VI: Sách Khôn ngoan 76
Chương VII: Sách Diễm ca 90
Chương VIII: Thánh Vịnh 101
Thay lời kết 161
Thư mục 164