The Tree of Life
Phụ đề: An Exploration of Biblical Wisdom Literature
Tác giả: Roland E. Murphy, O. Carm
Ký hiệu tác giả: MU-R
DDC: 220.04 - Đề tài đặc biệt về Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003231
Nhà xuất bản: Internal circulation
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 194
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích