Văn chương khôn ngoan
Tác giả: Lm. Đa Minh Phạm Xuân Uyển
Ký hiệu tác giả: PH-U
DDC: 224 - Các sách Giáo huấn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009050
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 724
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Văn chương khôn ngoan 2
Lời giới thiệu 6
Sách Gióp 9
Lời khai đề 11
II. Nhóm các diễn từ thứ nhất 16
III. Nhóm các diễn từ thứ hai 55
IV. Nhóm các diễn từ thứ ba  77
V. Ca tụng khôn ngoan 94
VI. Ông Gióp tóm kết lại vụ án của ông ta 98
VII. Diễn từ của Elihu 111
VII. Đức Chúa gặp gỡ ông Gióp 132
Khúc 1 132
VIII. Đức Chúa gặp gỡ ông Gióp  141
Khúc 2 141
Gióp được khôi phục 149
Sách khôn ngoan 150
Sách huấn ca  242
Hay khoa khôn ngoan của Ben Sira 242
Sách Giảng viên 472
Sách châm ngôn 514
I. Bộ sưu tập thứ nhất các câu nói của vua Salômon 585
II. Sưu tập lời các hiền nhân  661
III. Sưu tập những lời khác của bậc khôn ngoan 678
IV. Bộ sưu tập các châm ngôn thứ hai của vua Salômon 681
V. Dưới triều vua Khitkigia 681
VI. Lời của ông Agur 708
VII. Châm ngôn số  712
VIII. Lời của vua Lơmuel 717
IX. Người đàn bà nội trợ hoàn hảo 719