Nền văn chương khôn ngoan
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 224 - Các sách Giáo huấn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010224
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 590
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010225
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 590
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ và tri ân 7
Dẫn vào nền văn chương khôn ngoan 13
DẪN NHẬP - BẢN VĂN KINH THÁNH - CHÚ GiẢI  
SÁCH CÁCH NGÔN 25
Dẫn vào sách Cách ngôn 26
Bản văn Kinh thánh và chú giải 35
SÁCH GIÓP 129
Dẫn vào sách Gióp 130
Bản văn Kinh thánh và chú giải 143
SÁCH GiẢNG VIÊN 265
Dẫn vào sách Giảng viên 266
Bản văn Kinh thánh và chú giải 273
SÁCH HUÂN CA 305
Dẫn vào sách Huấn ca 306
Bản văn Kinh thánh và chú giải 313
SÁCH KHÔN NGOAN 491
Dẫn vào sách Khôn ngoan 492
Bản văn Kinh thánh và chú giải 506