Wisdom Literature: Job, Proverbs, Ruth, Canticles, Ecclesiastes, and Esther
Tác giả: Roland E. Murphy, O.Carm
Ký hiệu tác giả: MU-R
DDC: 224 - Các sách Giáo huấn
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 13
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008605
Nhà xuất bản: Wm. B. Eerdmans Publishing
Năm xuất bản: 1983
Khổ sách: 22
Số trang: 184
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích