Introduction au livre de Ruth
Tác giả: Paul Claudel
Ký hiệu tác giả: CL-P
DDC: 224 - Các sách Giáo huấn
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011877
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 19
Số trang: 236
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích