L'Evangile expliqué défendu, médité
Tác giả: L'Abbé Dehaut
Ký hiệu tác giả: DE-L
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012430
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Khổ sách: 19
Số trang: 545
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích