Introduction à la lecture du Nouveau Testament
Tác giả: Nil Guillemette
Ký hiệu tác giả: GU-N
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009538
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 21
Số trang: 417
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích