Introduction à l'étude du Nouveau Testament
Phụ đề: Histoire ancienne du canon du Nouveau Testament
Tác giả: Le P. M-J. Lagrange
Ký hiệu tác giả: LA-M
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004074
Nhà xuất bản: J. Gabalda et Cie, Paris
Năm xuất bản: 1933
Khổ sách: 23
Số trang: 188
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích