Praelectiones Biblicae - Novum Testamentum
Tác giả: Hadriano Simon, CSSR
Ký hiệu tác giả: SI-H
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: La tinh
Tập - số: Vol I
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011033
Nhà xuất bản: Libraria Marietti
Khổ sách: 22
Số trang: 652
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích