Introduzione al Nuovo Testamento
Tác giả: Alfred Wikenhauser
Ký hiệu tác giả: WI-A
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004262
Nhà xuất bản: Paideia
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 24
Số trang: 543
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích