La personne du Christ dans le Nouveau Testament
Tác giả: Vincent Taylor
Ký hiệu tác giả: TA-V
Dịch giả: J. Winandy
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004431
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 21
Số trang: 304
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích