Hướng dẫn đọc Tân ước
Nguyên tác: Pour lire le Nouveau Testament
Tác giả: Etienne Charpentier
Ký hiệu tác giả: CH-E
Dịch giả: Lm. Carolo Hồ Bạc Xái
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006272
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006273
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006274
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006275
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007665
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010358
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG DÂN NHẬP 9
Bài 1: Ba giai đoạn của việ hình thành tân ước 10
Bài 2: Vấn đề Tin mừng 32
Bài 3: Những văn thể trong các sách Tin mừng 40
CHƯƠNG I: THẾ GIỚI CỦA CÁC KITÔ GIÁO ĐẦU TIÊN 47
Bài 1: Đế quốc Rôma 50
Bài 2: Xứ  Palestine 56
Bài 3: hội nghị Jamnia hay là Do Thái giáo sau năm 70 72
Bài 4: Các Kitô hữu đầu tiên 75
CHƯƠNG II: BIẾN CỐ PHỤC SINH 79
Bài 1: Các môn đệ hô lớn niềm tin Kerygma 82
Bài 2: Các môn đệ cử hành niềm tin của mình – Kinh Tin Kính – Các bài thánh ca 90
Bài 3: Các môn đệ thuật lại đức tin của mình những bài tường thuật 98
Bài 4: Và bây giờ? 108
CHƯƠNG III: PHAOLÔ VÀ CÁC THÁNH THƯ 113
Bài 1: Thư I và II Thessalônica 124
Bài 2: Những bức thư lớn Côrintô, Philipphê, Galata, Rôma 129
Bài 3: ngục trung thư Côlôsê, Êphêxô, Philêmôn 139
Bài 4: Những bức thư mục vụ 142
Bài 5: Thư Hy Bá Lai và những thư Công giáo 143
Bài 6: Đức Kitô của Phaolô 147
Bài 7: Cách sống Kitô hữu hay là luân lý Kitô hữu 151
CHƯƠNG IV. TIN MỪNG THEO THÁNH PHAOLÔ 158
Bài 1: Đọc trọn tác phẩm 161
Bài 2: Vài bản văn của Marcô 168
Bài 3: Cuộc thụ nạn theo Marcô 179
Bài 4: Đức Giêsu của Marcô 183
Bài 5: Các phép lạ và triều đại của Thiên Chúa 187
CHƯƠNG V. TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHÊU 199
Bài 1: Đọc trọn tác phẩm 202
Bài 2: Vài bản văn của Matthêu 209
Bài 3: Cuộc thụ nạn theo Matthêu 215
Bài 4: Đức Giêsu của Matthêu 219
Bài 5: Giáo ly các diễn từ 223
CHƯƠNG VI. TÁC PHẨM CỦA LUCA TIN MỪNG VÀ CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ 233
Bài 1: Độc trọn tác phẩm 236
Bài 2: Vài bản văn của Luca 243
Bài 3: Cuộc thụ nạn theo Luca 254
Bài 4: Đức Giêsu của Luca 258
Bài 5: Những dụ ngôn 263
CHƯƠNG VII. TÁC PHẨM CỦA GIOAN TIN MỪNG VÀ CÁC THƯ 277
Bài 1: Đọc trọn tác phẩm 280
Bài 2: Vài bản văn của Gioan 288
Bài 3: Cuộc thụ nạn của Gioan 299
Bài 4: Đức Giêsu của Gioan 303
Bài 5:  Phụng tự hay là sống trong thánh lễ tạ ơn 307
CHƯƠNG VIII. SÁCH KHẢI HUYỀN 316
Bài 1: Đọc trọn tác phẩm 316
Bài 2: Vài bản văn Khải huyền 319
Bài 3: Đức Kitô của sách Khải huyền 334
Bài 4: “Theo lời sách thánh” 338
CHƯƠNG CUỐI: BẮT ĐẦU TIN MỪNG 348