Hành trình sa mạc 1
Tác giả: Liên đoàn Anrê Phú Yên. Gp TPHCM
Ký hiệu tác giả: LIEN
DDC: 268.6 - Phương pháp dạy Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011799
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 235
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tiểu luận Hành Trình sa mạc - Ý nghĩa và tổ chức 7
Bài hát Mật Thư ca 12
1. HTSM Đứa con hoang đàng 13
2. HTSM Vòng tay Thập giá 29
3. HTSM Gieo mầm tin yêu 45
4. HTSM Phêrô tuyên tín 69
5. HTSM Tôma Điđymô 85
6. Tiếng kêu trong hoang địa 109
7. HTSM Kho báu nước trời 133
8. HTSM Đi tìm lòng thương xót 157
9. HTSM Đừng sợ 185
10. HTSM Gieo và gặt 213