Dụ ngôn đời thường
Phụ đề: 500 câu chuyện minh họa Giáo lý
Tác giả: Rev Frank Mihalie, SVD
Ký hiệu tác giả: MI-R
Dịch giả: Nhóm Alpha
DDC: 268.6 - Phương pháp dạy Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001142
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 403
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003093
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 403
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004768
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 403
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích